Entrées froidesKAISO SALADA

Salade d’algue

6.00
EDAMAME

Soja vert

6.00
TATAKI THON 25.00
TATAKI BOEUF 34.00